Nu har jeg kastet mig over ejendomshistorien i Lild Sogn, og
dermed Myrupgård og Myruphus. Og det har bragt mig lidt længere i forhold til,
hvem der har ejet og boet i Myrup. Det har også bragt nogle overraskelser frem.
Rigtig meget er nu blevet indscannet fra arkiverne, så det handler om at finde
det rigtige materiale at studere. Idet jeg arbejder mig baglæns fra nutiden,
kan jeg støtte mig til matrikelnumrene, men de blev først indført i 1844.

Materialet gav en overraskelse. Jeg havde en teori om, at Christen Jensen Vabesgaard havde overtaget Myrupgård før sin vielse i 1844. Hans hustrus farbror Niels Nielsen Myrup døde i 1839. Men jeg vidste ikke, at der havde været en ejer imellem Niels Myrup og Christen Vabesgaard. Det var Niels Myrups søstersøn Palle Møller Jensen Rotbøll, som solgte gården til Christen Vabesgaard i 1846.

Nu mangler jeg blot at finde ud af, hvad der skete før 1846,
og hvornår Palle Møller Jensen Rotbøll købte Myrupgård. Det kræver, at jeg
tager fat på de næste arkivalier. Spændende opgave. Artiklerne ’Familierne i Myrup’ og ’Ejere af Myrupgård’ er blevet opdateret med det, jeg har fundet til
nu.