Det er nu lykkedes mig at finde skøder fra før 1846. Det kan
godt være, jeg blev overrasket over, at Christen Jensen Vabesgaard købte
Myrupgård af Niels Nielsen Myrups søstersøn Palle Møller Rotbøll og ikke
direkte af Niels Nielsen Myrup. Men der var en mere i mellem. Niels Nielsen
Myrup solgte Myrupgård til sin ældste søn Niels Christian Nielsen i 1838, et år
før sin død.

Men allerede i 1844 solgte Niels Christian Nielsen den
videre til sin fætter Palle Møller Rotbøll. Det kan undre, hvorfor han ikke
solgte den til sin kusine og hendes mand Christen Vabesgaard, siden de nu boede
og arbejdede på gården. Men Palle Møller Rotbøll beholdt ikke gården så længe;
efter to år solgte han den til Christen Vabesgaard. Måske handlede det om at få
tjent penge nok til købet. Det er en historie, vi aldrig får opklaret.

Jeg fandt skøderne tilbage til 1786, hvor Niels Christian
Pedersen fra Diernæsgård købte Myrupgård af Thøger Pedersen Buck. Og her er jeg
gået i stå.

Med hensyn til Myruphus har jeg også fundet skøderne tilbage i tiden. Her fik jeg det helt på plads, hvem af de familier, der ifølge
folketællingerne havde boet i Myruphus, der rent faktisk ejede (og boede) i
(det rigtige) Myruphus. I 1836 solgte Jens Sørensen Myruphus til Søren
Christian Nielsen, hvilket var navne jeg havde fundet i folketællingerne. I
skødet fra 1836 står der noget med, at Jens Sørensen havde et skøde fra 1833,
dvs. at han købte i 1833. Men det har jeg ikke kunne finde, så her er jeg gået
i stå – for nu.